O mně  

 

Jmenuji se Lenka Vrublová Kadlčáková, studiu angličtiny jsem se začala intenzivně věnovat po ukončení studia na gymnáziu, kdy jsem absolvovala jednoroční denní kurz angličtiny.      V dalším roce jsem nastoupila na pedagogickou fakultu Masarykovy Univerzity v  Brně. Na této univerzitě jsem studovala učitelství anglického jazyka a speciální pedagogiku - specializace logopedie, surdopedie.     V červnu roku 2013 jsem toto studium řádně ukončila složením státní zavěrečné zkoušky.

Díky kombinaci studia angličtiny a speciální pedagogiky jsem pochopila důležitost individuálního přístupu, respektování   učebního stylu a odlišných potřeb každého studenta. Během studia na vysoké škole jsem se zůčastnila vzdělávacího kurzu ve Velké Británii a metodických kurzů v České republice. Již při studiu jsem se zaměřila na individuální a soukromé lekce, poskytované klientům různých věkových skupin a úrovní znalosti jazyka. Dále jsem působila jako lektorka ve volnočasových kurzech anglického jazyka při MŠ a ZŠ. 

Od září roku 2013 působím jako soukromý učitel anglického jazyka ve Valašském Meziříčí se zaměřením na individuální, skupinovou a firemní výuky.