Individuální výuka

 

Základním stavebním kamenem výuky jste Vy a Vaše motivace, dosavadní zkušenošti a požadavky na výuku. V rámci první hodiny si tedy společně ujasníme Vaše požadavky a očekávání, zjistíme Vaši dosavadní úroveň angličtiny a na základě toho bude vytvořen Váš osobní výukový plán

Jak probíhá výuka?

Jak již bylo zmíněno výuka je přizpůsobena Vašim potřebám a naplánována po naší vzájemné dohodě. Během výuky usiluji o propojení všech čtyř základních jazykových schopností, kterými jsou mluvení, poslech, psaní a čtení. Největší důraz je kladen na komunikaci a použití anglinčtiny v běžném životě. 

Výukový materiál

Při výuce nejčastěji používám vlastní nakopírované materiály v kombinaci s učebnicí. Tyto materiály čerpám z nejrůznějších internetových zdrojů a učebnic, tak aby výuka, co nejvíce odpovídala Vašim individuálním potřebám. 

Kdy probíhá výuka?

Výuka probíhá celý rok a zaléží jen na Vás kdy s ní bude chtít začít, není tedy potřeba čekat na začátek pololetí či čtvrtletí. Den a hodina výuky se odvíjí od Vašich časových možností a obsazenosti kurzů. Nabízím výuku v dopoledních i odpolední hodinách.

Kde probíhá výuka?

Výuka probíhá v nové učebně v blízkosti centra ve Valašském Meziříčí na ulici Žerotínova.  

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.